Bonus: The one om influencers

Då var det dags. Avsnittet om influencers! Vad har influencers med klimatet att göra? På vilket sätt kan vi råka inspirera till några ton koldioxid? Och hur många ton koldioxid gör vi oss skyldiga till när våra följare influeras av oss?

I detta avsnitt synar vi våra pärlhalsband av utsläpp, vad vi influerat till och biktar oss. Men vi pratar också om konsumtion, rättfärdiganden och flockdjursmentalitet.


I Plan B-podden vill vi utforska hur livet 2.0 kan bli. Det göttiga livet efter omställningen, som håller sig inom planetens gränser och där normer och status bygger på helt andra värden än pengar, flashiga prylar och flotta yrkestitlar. Om vi fabriksåterställer världen och börjar om, vad ska vi då satsa på för att plan B-livet inte bara ska bli hållbart utan till och med bättre än det fossilstinkande plan A-livet?


I bonusavsnittet "The one om influencers" så snackar vi loss om vår egen bransch – hur påverkar vi som influencers klimatet? Vilket ansvar har vi? Och vilken potential finns det att bidra till ett annat sätt att leva? Och hur kan du som följare påverka?


PODDARE Emma Sundh & Maria Soxbo


KONTAKT Mail, Facebook & Instagram.

Get bonus content on Patreon

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.