Bonus: Greenwashing

Hur enkelt är det att leva hållbart när vi varje dag blir bombarderade med vilseledande budskap? Greenwashing är ett eskalerande problem eftersom många företag drar nytta av konsumenternas allt större törst efter bra alternativ, och passar på att "sälja mer till fler" genom att slå på den gröna trumman.

Men får man det? (Svar: Nej.) Vad händer om man gör det ändå? Och hur löser vi detta?


I det här bonusavsnittet vänder och vrider vi på det olycksaliga fenomenet greenwashing. Vi går till botten med varför det är så dåligt, vad som behöver göras för att komma till rätta med det och så intervjuar vi hållbarhetsexperten Yrsa Lindberg som driver instagramkontot @greenwashingisverige. Dessutom berättar vi om den nya kampanjen #StoppaGreenwashingenNU!


I Plan B-podden vill vi utforska hur livet 2.0 kan bli. Det göttiga livet efter omställningen, som håller sig inom planetens gränser och där normer och status bygger på helt andra värden än pengar, flashiga prylar och flotta yrkestitlar. Om vi fabriksåterställer världen och börjar om, vad ska vi då satsa på för att plan B-livet inte bara ska bli hållbart utan till och med bättre än det fossilstinkande plan A-livet?


I bonusavsnittet "Greenwashing" tar vi en titt på vad som händer om marknaden börjar vilseleda oss in på fel stigar i omställningen.


PODDARE Emma Sundh & Maria Soxbo


KONTAKT MailFacebook & Instagram.


MUSIK Elias Åkesson (från Elias & the Wizzkids)


Get bonus content on Patreon

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.