Time to spill some tea

 Efter att ha släppt låten Somewhere Without Me så har frågorna haglat in om Peg och Filip och hur de har påverkats av responsen.