# 98 Om kroppsspråk, med Petter Schjerven

Kroppsspråk har stort sett vært ukebladmat; seriøse fagfolk bruker ikke så mye tid på slikt. Det er for eksempel ingen undervisning i dette språket på utdanninger som har med psyken å gjøre.Noe som er litt rart, for det er jo i møtet - øye mot øye og ansikt mot ansikt - vi mennesker blir skapt. Vi snakker både med oss selv og andre via kroppen, og grunnleggende følelser som skam, glede, tristhet og forakt kommer til uttrykk på samme måte verden over. Det er egentlig det eneste felles språket vi mennesker har.Vår gjest har skrevet bok om kroppsspråk, og har snakket med en rekke mennesker som bruker dette språket aktivt i sine jobber.