#96 Om feminisme, med Sofia Srour

Den siste tidens hendelser kan tyde på at maktforholdet mellom kvinne og mann er i endring. Hun ønsker seg likevekt på arbeidsplassen, en åpen dialog uten hersketeknikker, og respekt; både i edru og påvirket tilstand. Dette skjer selvfølgelig ikke uten tildels sterk motstand fra mannen, men det stopper ikke vår gjest fra å fortsette å bråke noe jævlig. Hun er en av vår tids sterke representanter for feminismen, som nå har funnet veien inn i nye nabolag.Med huspsykiater Finn Skårderud