# 108 Om musikkterapi, med Gro Trondalen

Alle mennesker har en iboende rytme og en iboende musikalitet, og gjennom musikken kan vi møte det som bor bortenfor ordene. Vi blir dypt anerkjent som mennesker gjennom musikk, og vi må bort fra den elitistiske tanken om at musikken tilhører eliten, mener vår gjest; musikken tilhører alle. Hun er en av landets, om ikke en av verdens fremste musikkterapeuter, så hun er verdt å lytte til.