# 166 om selvskading, med Mona Sjeklesæther Pettersen

Selvskading og spiseforstyrrelser kan være vanskelig å forstå for de som ikke slåss med det selv. Mange mener at disse lidelsene «bare» er et ønske om oppmerksomhet, men er det så rart å be om det hvis man ikke har fått oppmerksomhet gjennom oppveksten? Selvskading blir et uttrykk når man ikke har ordene som skal til for å forklare, eksempelvis, et følelsesmessig kaos. Vår gjest har kjempet med selvskading og spiseforstyrrelser i mange år, og her forteller hun om hva som ligger bak.


Med huspsykolog KariAnne Vrabel
Kaia Eriksen