#106 Om 22. juli, med Ingunn Holbæk

Vi må fortsette å snakke om 22. juli. Det gjør vi sammen med en psykologspesialist med fordypning i traumer, som dro til Sundvolden den 23. juli for å stå ved siden av de overlevende og de pårørende.