Avsnitt 180: Vi frågar, VD svarar: Läget inom "retail"?

Oro för konjunkturutvecklingen breder nu ut sig. Vilken effekt kommer den höga inflationstakten och därmed kommande räntehöjningar att få på konjunkturen? En sämre konjunktur kan innebära att konsumenterna handlar lite mindre, vilket kan påverka bolagens vinstutveckling negativt. Om vi i stället har överskattat riskerna för en svagare konjunktur kan vi få positivare utveckling i bolagen. För att ta pulsen på läget i bolagen har vi bjudit in VD:arna för Björn Borg, Everysport Media Group, Angler Gaming, Strax och Bokusgruppen för att fråga dem hur de upplever konjunkturen och vilka scenarier de förbereder sig för. Podden leds av Daniel Ljungström.