Hvordan bør jeg forvalte arvepengene?

Øyvind har arvet tre eiendommer og lurer på hvordan han bør forvalte arvepengene og hva han bør tenke på med tanke på formueskatt? Hallgeir Kvadsheim har flere gode råd til Øyvind. Med Andreas Fredriksen og produsent er Kristine Masdal Aadne.