Får jeg fradrag på skatten ved Airbnb-utleie?

Mariann spør om hun kan få fradrag på skatten for innkjøp av ny seng når hun leier ut gjennom Airbnb. Hallgeir Kvadsheim svarer. Med Andreas W. Fredriksen. Produsent Magne Antonsen.

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy