Avsnitt 102 - Är vanlife enbart en falsk dröm?

Vi har påbörjat utforska fenomenet #vanlife.
Agge har egna upplevelser från sitt vanlife i USA medan Robin saknar all form av erfarenhet men har en naiv romantiserad bild av hur fantastiskt denna upplevelse skulle kunna vara.

Vi resonerar även kring vilka regler som gäller när man får en resa som gåva av någon? Måste man bjuda tillbaks?

Trevlig lyssning!

Stötta oss: www.patreon.com/passochpesetaspodcast
// Instagram: @passochpesetaspodcast