USA-notert shipping: Våre analytikere om tank, LNGC, bilfrakt, VLGC og tørrbulk

Vi lanserte nylig handel i over 3000 amerikanske aksjer og ETF-er til alle kunder i vår stadig voksende handels- og analyseplattform. I tillegg til unik tilgang til før- og etterbørshandel, gunstige valutaløsninger og avanserte aksjehandelsløsninger, dekker våre analytikere også en rekke USA-noterte aksjer, og spesielt innen shipping. Hør våre shippinganalytikere Eirik Haavaldsen og August Klemp dra gjennom shippingaksjene vi dekker og de ulike undersegmentene sammen med aksjemegler Sebastian Baartvedt.


De USA-noterte aksjene vi dekker inkluderer Cool Company, DHT, Dorian LPG, Equinor, Euronav, Flex LNG, Freyr, Frontline, Golar LNG, Golden Ocean, International Seaways, Noble Corp., Scorpio Tankers, SFL Corp., Star Bulk Carriers, Teekay Tankers, TORM, Transocean og Valaris. 


Les mer om:


- Handel i før- og etterbørshandelen på Wall Street: https://www.paretosec.no/aktuelt/handle-i-foer-og-etterboers-usa


- Våre løsninger for valutaveksling og det store sparepotensialet: https://www.paretosec.no/aktuelt/valutaveksling-saa-mye-kan-du-spare


- Hvordan konvertere aksjer mellom Oslo Børs og USA: https://www.paretosec.no/aktuelt/konvertering-av-aksjer


- Lanseringen av USA-handel: https://www.paretosec.no/aktuelt/nyhet-handle-paa-usa-boersene-via-alle-vaare-handelsplattformer


Disclaimer:

Pareto Securities' podkaster inneholder ikke profesjonell rådgivning, og skal ikke betraktes som investeringsrådgivning. Handel i verdipapirer medfører til enhver tid risiko, og historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Pareto Securities er verken rettslig eller økonomisk ansvarlig for direkte eller indirekte tap, eller andre kostnader som måtte påløpe ved bruk av informasjon i denne podkasten.

Se våre nettsider https://paretosec.com/our-firm/compliance/ for mer informasjon og full disclaimer.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.