Scatec: Fornybart i fremvoksende markeder

Hvordan navigerer Scatec, som kraftprodusent i fremvoksende markeder, dagens urolige klima? Scatec er til stede i mange land der behovet for ny fornybar energi er enormt. Økte renter, capex, men også økte energipriser er variabler som påvirker hverdagen til enhver kraftprodusent i disse dager. Hør Scatec-sjef Terje Pilskog med aksjemegler Sebastian Baartvedt i Paretopodden.


Scatec er blant de ca. 80 kraft- og fornybarselskapene som deltar på vår 25. årlige Power & Renewable Energy-konferanse i Oslo 28. februar. På konferansen vil selskapene presentere sine siste oppdateringer, sentrale bransje- og politiske beslutningstagere vil diskutere aktuelle energispørsmål, og våre analytikere vil presentere våre utsikter for blant annet havvind, karbonfangst, hydrogen, batterier, resirkulering og gassmarkedet.


Interessert i å delta? Les mer om konferansen her, og meld deg på via din kontakt hos Pareto Securities: https://paretosec.com/power-and-renewable-conference


Lytt også til fornybardirektør Lars Ove Skorpen og aksjeanalytiker Bård Rosef oppsummere det siste året for kraft og fornybar energi og hvilke temaer som blir sentrale på konferansen: https://www.paretosec.no/pareto-tv/kraft-og-fornybar-energi-hva-har-skjedd-siste-aaret-og-hva-er-viktigste-temaer-naa-paretopodden


Disclaimer:


Pareto Securities' podkaster inneholder ikke profesjonell rådgivning, og skal ikke betraktes som investeringsrådgivning. Handel i verdipapirer medfører til enhver tid risiko, og historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Pareto Securities er verken rettslig eller økonomisk ansvarlig for direkte eller indirekte tap, eller andre kostnader som måtte påløpe ved bruk av informasjon i denne podkasten.

Se våre nettsider https://paretosec.com/our-firm/compliance/ for mer informasjon og full disclaimer.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.