PGS: Ut av mørket

Utsiktene for PGS og seismikk ser bedre ut enn det har gjort på veldig mange år. Aktiviteten er på vei tilbake og interessen er økende, her man står i startgropen av en lengre oppsykel. PGS rapporterte nylig et solid fjerde kvartal og hadde i den forbindelse også en kapitalmarkedsdag for investorene. Aksjemegler og programleder Sebastian Baartvedt snakker med CEO Rune Olav Pedersen om hva som blir viktig for selskapet fremover og hvorfor PGS er perfekt posisjonert.


Interessert i PGS og seismikk? Våre oljeserviceanalytikere følger selskapet og seismikkbransjen tett. Kunder kan lese alle våre PGS-analyser her: https://online.paretosec.com/instrument/NO0010199151/c/NOK/research

 

Hør også vår energianalytiker Nadia Martin Wiggen om oljemarkedet i 2023: https://open.spotify.com/episode/76jXByIFtYcaG5FXjnU3dz

 

Disclaimer:


Pareto Securities' podkaster inneholder ikke profesjonell rådgivning, og skal ikke betraktes som investeringsrådgivning. Handel i verdipapirer medfører til enhver tid risiko, og historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Pareto Securities er verken rettslig eller økonomisk ansvarlig for direkte eller indirekte tap, eller andre kostnader som måtte påløpe ved bruk av informasjon i denne podkasten.


Se våre nettsider https://paretosec.com/our-firmv/compliance/ for mer informasjon og full disclaimer.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.