Aker BP: En stjerne i Nordsjøen

Aker BP-sjef Karl Johnny Hersvik, vår energianalytiker Tom Erik Kristiansen og aksjemegler Sebastian Baartvedt diskuterer selskapets motsykliske historie på vår 30. årlige Energikonferanse. Gjennom både organisk vekst og M&A, har selskapet vokst til det største uavhengige oljeselskapet på norsk kontinentalsokkel. Med en produksjon på 481.000 oljeekvivalenter per dag har de det laveste CO2-avtrykket i verden, men hviler ikke på laurbærene av den grunn.


Flere av våre E&P-episoder:

Vår Energi: https://www.paretosec.no/pareto-tv/vaar-energi-en-gigant-paa-norsk-sokkel-paretopodden

OKEA: https://www.paretosec.no/pareto-tv/okea-finner-verdi-der-andre-takker-for-seg-paretopodden

Panoro: https://www.paretosec.no/pareto-tv/panoro-energy-an-african-fairytale-paretopodden

International Petroleum Corp.: https://www.paretosec.no/pareto-tv/ipc-a-history-of-value-creation-paretopodden


Alle våre Aker BP-analyser finner du som aksjehandels- og analysekunde her: https://online.paretosec.com/instrument/NO0010345853/c/NOK/research


Disclaimer:


Pareto Securities' podcaster inneholder ikke profesjonell rådgivning, og skal ikke betraktes som investeringsrådgivning. Handel i verdipapirer medfører til enhver tid risiko, og historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Pareto Securities er verken rettslig eller økonomisk ansvarlig for direkte eller indirekte tap, eller andre kostnader som måtte påløpe ved bruk av informasjon i denne podkasten.


Se våre nettsider https://paretosec.com/our-firm/compliance/ for mer informasjon og full disclaimer.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.