På ren svenska - en podcast för sfi-lärare

by Gothia Fortbildning, förlag och konferensarrangör inom bl.a. sfi
Med podcasten På ren svenska vill vi vända och vrida på sfi. Vi tittar närmare på sfi ur flera perspektiv och får inblick i både verksamhetens praktik och akademins forskning.
  • Education
  • Education