På ren svenska - en podcast för sfi-lärare

By Gothia Fortbildning, förlag och konferensarrangör inom bl.a. sfi
Med podcasten På ren svenska vill vi vända och vrida på sfi.


På ren svenska leds av journalisten Staffan Dopping, som för samtal med forskare och experter från hela Sverige. Vi tittar närmare på sfi ur flera perspektiv och får inblick i både verksamhetens praktik och akademins forskning.Välkommen som lyssnare!
Education
Education/Language Courses
Education

Episodes