#41: Entreprenörskap + föräldraskap - Angeli S Hederberg

Angeli är bonddottern som driver eget företag och som kan konsten att både vara egenföretagare och en närvarande förälder. Hon berättar sin oerhört intressanta historia om hur hon har byggt upp en verksamhet utifrån hur hon vill leva.