240. Heder

Anna och Lena ger denna vecka röst åt de tystade. De flickor och kvinnor som bär familjens heder på sina axlar genom att utsätts för gärningar som tar ifrån dem alla grundläggande fri- och rättigheter.
Avsnittet ger sig på begreppet ”hedersrelaterat våld och förtryck” och undersöker de kollektiva föreställningarna om familjens heder och anseende, och vad det betyder för individ och samhälle. Finns det ett samband hederskultur och religion och vad har den våldsbejakande islamistiska extremismen med det hela att göra?