81. Teknikkrasch och bostadsinflation

Karl-Mikael Syding och Anna Svahn på hedgefonden Antiloop diskuterar mer eller mindre aktuella makrohändelser och börsrörelser. Idag är ämnena bostadspriser, styrräntor, valutor, inflation, kursrörelser i Microsoft, Alphabet och Tesla med mera.

01:00 Sju procents rabatt på börsen i april
04:30 Tecken på högre styrränta
09:15 Inga alternativ till USD
13:30 Teknikbolagskrash igår... och Tesla
17:00 Bostadskalkyler
20:40 Generellt köpläge på börsen nu
24:00 Inflationen kommer fluktuera på hög nivå
26:25 Rookie numbers
27:10 Teaser inför gästen i avsnitt 82