80. Björnens Anatomi

En björns anatomi: Feds recessionsroulette

0:20 Inledning: tjurfällor och slinkytrappor
2:50 Inte över snabbt
4:30 Policymisstag av Putin, Xi, Powell och Greenpeace
6:00 Lex Netflix
7:40 Lex Qviberg
11:30 Snabbfotade centralbanker
16:00 Den stora kraschen
17:00 Råvarupriser och recessioner
19:30 Kina och utbudschock
22:30 Halvledarbrist och Tesla
27:00 Olja, gruvor, energi
28:00 Banker och bostadspriser