Algoritmer & propaganda — Amelia Andersdotter & Ashkan Fardost

Vilka teknologier förändrade världen på 2010-talet? Kan vi verkligen skylla Brexit och Donald Trump på Facebook och Cambridge Analytica? Och vad händer med samhällsdebatten när rösterna blir fler, men plattformarna blir färre? Amelia Andersdotter, tidigare EU-parlamentariker för Piratpartiet, och Ashkan Fardost, techdebattör och investerare, pratar med David Orlic om det digitala medielandskapet.

I säsong 2 av Orlic & sammanfattar vi 2010-talet med kreatörer och opinionsbildare som varit tongivande under det senaste decenniet.

Producent: Lars Erlandsson.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.