Avsnitt 32 - Tidernas Möjligheter

Tiden tickar ju på vad vi än gör. I aktiemarknaden kan det anses vara en bra sak då aktier historiskt sett stiger i värde över tid. Men när det går ner eller står stilla kan tiden ibland bli ganska kostsam. Då behöver vi alternativ som gör att tiden arbetar för oss även om det står still i handeln – eller till och med när börsen är stängd. I dag pratar vi om hur vi med enkla optionspositioner kan låta tiden arbeta till vår egen fördel.