Et menneskevennlig arbeidsliv 🎈📈 Ep.2 - konserndirektør Lars Erik Lund i Veidekke

Hvordan kan vi skape et arbeidsliv som er menneskevennlig og naturvennlig?

I denne episoden vil du få gode tips til å gjøre arbeidslivet ditt rikt og meningsfullt.


Det er halvannet år siden Lars Erik Lund fortalte om sine depresjoner i et innlegg på LinkedIn.

Det skapte en flodbølge av mental helse-interesse i næringslivet.


Han talte på NHOs årskonferanse og fikk Mental Helses Åpenhetspris.

Hva er hans erfaringer med åpenheten?  


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.