Oppdrift med Kathrine Aspaas

by Kathrine Aspaas & Acast

Hva tror du at vi mennesker trenger for å komme oss videre?

Leve gode, rike og trygge liv?


Jeg tror det handler om følelser.

At du og jeg – og alle – gjør følelsene til vår styrke.


Jeg heter Kathrine Aspaas og dette er Oppdrift!


Her vil du få enkle, kraftfulle verktøy som løfter deg.

  • Education
  • Health & Fitness
  • Science
  • Society & Culture
  • Health
  • Science & Medicine