#106: “Afghanistans folk vill ha fred”

Afghanistans president har gått med på fångutväxling med talibanerna. Ett viktigt steg mot eldupphör och fredssamtal, men ännu är vägen till fred lång, säger Enayatullah Adel från Svenska Afghansitankommittén i OmVärlden podd.