omEV #51: Om standardutveckling för elfordon och laddning

Standarder syftar till att undvika missförstånd och slippa uppfinna hjulet på nytt varje gång. Standarder bidrar även till att aktörer på marknaden vågar satsa eftersom de vet att deras produkter då kommer anses säkra, fungera och ha förutsättningar att bli attraktiva på marknaden. Här i vårt fall handlar det om att elfordon och laddinfrastruktur ska […]


Inlägget omEV #51: Om standardutveckling för elfordon och laddning dök först upp på OMEV: Omvärldsanalys Energieffektiva Vägfordon.