omEV #45: Om Parkering

Elbilar blir ofta laddade när de ändå står parkerade. En viktig faktor för att förstå laddninginfrastruktur på sikt blir då att förstå trender kring parkering.  Idag har vi med Pelle Envall, VD på Trafikutredningsbyrån, för att diskutera parkeringstrender.


Inlägget omEV #45: Om Parkering dök först upp på OMEV: Omvärldsanalys Energieffektiva Vägfordon.