Automatiserad körning och elfordon

Hur går utvecklingen för automatiserad körning och hur är det kopplat till elfordon? Ett samtal med redaktionschef för nyhetsbrevet OmAD Johan Wedlin (RISE Viktoria). Läs gärna nyhetsbrevet OmAD Omvärldsanalys Automatiserad körning. Ha en fin Jul och Gott Nytt År!