omEV #35: Vad kan kommuner göra för att främja laddbara fordon?

I dagens podd berättar Anders Roth och Mats-Ola Larsson från IVL vad kommuner kan göra för att främja laddbara fordon.  De arbetar också med många kommuner, så det berättar också vad som sker i olika kommuner just nu.  Anders är ansvarig för hållbar mobilitet på IVL. Mats-Ola arbetar i samma grupp.  Anders har varit miljöchef […]