omEV #34: Batteriets styrenhet – BMU

Helena Berg samtalar om BMU med Evelina Wikner (Chalmers), Björn Fridholm (AB Volvo) och Kristoffer Syversen och Pavel Calderon (EVledger).