omEV #33: Lars Göran Rosengren om Horizon Europe

Samtal med Lars Göran Rosengren om Horizon Europe, som är EU:s nästa ramprogram för forskning och innovation 2021–2027.