omEV #32: EV-volumes.com

Roland Irle, EV-volumes.com, samtalar med Magnus Karlström om försäljning av laddbara bilar i världen.