OmEV #30: Återanvändning fordonsbatterier

Samtal om återanvändning fordonsbatterier.