5: Fri att äta som jag vill – om mat, ätande och att sträcka på sin själ.

Vi frågade er om vad ni önskade att vi pratar om i vår podcast Omänskligt. Majoriteten svarade samma sak - mat och ätande. Er önskan är vår lag vilket betyder att det här avsnitt handlar om just detta och heter "Fri att äta som jag vill – om mat, ätande och att sträcka på sin själ".

Vi pratar om det här med att fastna i att unna sig, fastna i allt eller inget-tänket och Anna berättar om sin man som efter att ha fått en kronisk sjukdom gjorde drastiska förändringar i sitt liv som fick honom att sträcka på sin själ.

Sofia gråter en skvätt. Vi resonerar kring vad som egentligen är en sund mathållning, hur lätt det är att bli missförstådd när man pratar om mat och vad balansen är. Sofia berättar om Kim som under den här våren ändrat sitt beteende kring mat och ätande och för första gången upplever mättnad.

Och vi pratar om det här med att sälja kostprogram som talar om exakt hur en kund "ska" äta och en hel del annat.

Glöm inte att prenumerera!