Finanstilsynet og svensk forvalter om bankuro, renter og utsiktene for eiendom

Vi varmer opp til rentemøtet i USA med to gjesteintervjuer du før få med deg. – Det er åpenbart at vi vil bli påvirket av redusert risikoappetitt og strammere markeder internasjonalt, sier direktør i Finanstilsynet, Morten Baltzersen om hvordan norske banker kan bli påvirket hvis bankuroen fortsetter og det globale finansieringsmarkedet de trenger strammer seg til. Vi snakker også med renteforvalter Mona Stenmark i Carnegie i Stockholm, som både forteller om hva som skjer i rentemarkedet og hvordan hun vurderer utsiktene for eiendom- og banksektoren fremover.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.