Oilcast 8: Sokkelåret

Oljedirektør Bente Nyland snakker om fjoråret og utsiktene framover på norsk sokkel.