Oilcast 21: Statoil og boreoperasjoner

I dagens episode forklarer Per Haaland fra Statoil hvordan selskapet skal klare å gjøre boreoperasjonene på norsk sokkel enda mer effektive i framtiden, blant annet gjennom mer fjernstyring og mindre bruk av personell på riggene. I samtale med oljejournalistene Erlend Frafjord og Glenn Stangeland