Oilcast 16: Riggmarkedet

- Det er veldig rart hvis det ikke kommer konkurser og jeg tror det vil bli skrapet mange rigger framover, sier oljeanalytiker Tore Guldbrandsøy i samtale med oljejournalistene Erlend Frafjord (Sysla) og Glenn Stangeland (Offshore.no).