Oilcast 52: Oljedirektoratets ressursrapport 2017

Ingrid Sølvberg, direktør for utbygging og drift i OD, snakker om utsiktene for norsk sokkel.