Oilcast 15: Hvordan håndterer oljenæringen krisen?

En fersk BI-rapport ser på hvordan bedriftene i oljebransjen håndterer nedturen strategisk. I denne Oilcast-episoden snakker vi med BI-professor Torger Reve og Karl Eirik Schjøtt-Pedersen om temaet.