Maj 2017: Sköna maj välkommen!ed Episode

Hör upp nu alla stadsplanerare och parkförvaltningschefer, det här är ett avsnitt som är specialintressant för er: om lönsamhet i gröna ytor och hur gamla granar bör brukas när vattenbrist hotar. 


For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy