#106 - Havsbaserad vindkraft längs svenska kusterna - var god dröj!

Det svenska elbehovet väntas fördubblas till 2045.

En förutsättning för att klara av en ökad elproduktion är att Sverige bygger havsbaserad vindkraft i bottniska viken, i Östersjön och i Västerhavet.

Det menar i alla fall de som vurmar för just vindkraft.

Och det är inte bara politiker som trycker på. Flera företag ser en stor potential att bygga och leverera el från havsbaserade vindkraftverk kommande 20 år.

Totalt planerar dessa marknadsaktörer för totalt 366 TWh vindkraft till havs längs Sveriges kuster.

Det kan jämföras med dagens totala elanvändning på 140 TWh.

Men risken är stor att planerna stannar vid ritbordet. Kommuner med vetorätt och Försvarsmakten säger betydligt oftare nej än ja till en havsbaserad vindkraftspark.

Och en tillståndsprövning kan ta allt från 84 till 120 månader.

Så finns det en framtid för svensk havsbaserad vindkraft men nuvarande förutsättningar?

Vad krävs av politikerna?

Går det att få en bredare folklig förankring för vindkraft?

Går det skynda på tillståndsprocesserna?

Borde vi göra som Norge och utse platser i havet där det är tillåtet med havsbaserad vindkraft och sedan auktionera ut bygglov till de marknadsaktörerna?

Det här och mycket mera diskuterar vi med Lina Kinning som är ansvarig för havsbaserad vindkraft på Svensk Vindenergi.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.