#16 - Henrik Henriksson, vd på Scania. Från rekordår till coronakris - så ska Scania resa sig igen.

Rekordåret 2019 vändes snabbt till en oväntad och jobbig kris som tvingade Scania att stoppa all produktion och permitterade personal. Henrik Henriksson, vd på Scania, berättar här om hur det var när han insåg vidden av coronakrisen, om hur företaget förbereder en återstart av produktionen och vad det innebär för resten av året. Han svarar även på frågor som: Kommer produktionen igång till normal nivå under 2020 - eller dröjer det till 2021? Vad händer med rekryteringarna? Är det här ett perfekt att omskola existerande personal? Varför är industrin så sårbar för kriser? Vad händer med portföljen inom forskning och utveckling? och mycket mera.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.