Starta eget som utlandsfödd?

Gäster i studion:
Birgit Båvner, verksamhetsledare, Nyföretagarcentrum, Nyköping
Urban Wallin - Verksamhetsledare, Nyföretagarcentrum, Eskilstuna
Mahfouz Hebrawi, Rådgivare

Vi pratar om det enträgna och framgångsrika arbete som Nyföretagarcentrum gjort för att göra Starta Eget-kurserna begripliga och tillgängliga för utlandsfödda.
Satsningen är framgångsrik och har nästan dubblerat antalet deltagare på kurserna då den nya gruppen utlandsfödda tillkommit.