#9 Svåra Branscher - Livsmedel och Alkohol

Vilka extra lagar och bestämmelser behöver man ha koll på då man startar upp café- restaurang- eller annan verksamhet som hanterar livsmedel och alkohol?
Gäst i studion är Tony Gerasovski VD på Tony's Pizza med mångårig erfarenhet från restaurangbranschen. På senare tid har han tagit steget till fullt utbyggd livsmedeltillverkning, vilket ökat kraven på kontroll och spårbarhet. 

Vi pratar också om alkohol, vad krävs för att få ett utskänkningstillstånd? Vad skall man tänka på? Påverkar alkoholservering vilken personal du kan anställa?
Många frågor får bra svar.


Maria Karlsson, Näringslivschef på Nyköpings Kommun, berättar också om hur man från kommunens håll försöker kratta manegen på bästa sätt med ett initiativ man döpt till "Dukat Bord" för att underlätta för nya företagare att komma igång med verksamhet som hanterar livsmedel och alkohol.