#78: Arne Norheim: Hvilke utfordringer løser superdatamaskinen Watson?

Hvordan klarer Watson å forutse lakselusen to uker før den kommer? Og hvordan bruker IBM teknologi til å løse dagens og morgendagens utfordringer? I episode #78 møter du IBM-sjef, Arne Norheim.


— Vi har brukt Watson og dataanalyse i oppdrettsnæringen til å løse utfordringene med lakselus. Det som var banebrytende i dette arbeidet var at vi kunne forutse når en oppblomstring av lakselus vil skje, forteller Norheim.


I episode #78 snakker Norheim om endringsreisen til IBM, hvordan Watson redder liv og løser luseproblematikken i oppdrettsnæringen. AI, anvendelse av dataanalyse og globale perspektiver på Norge. Du kan også høre hva han tror en amerikansk leder ville sagt om norske ledere.


Norheim vært administrerende direktør i IBM Norge siden 2013. Før dette har han hatt en rekke lederstillinger i konsernet og har blant annet vært ansvarlig for tjenestedivisjon i USA, Frankrike, Sverige og Danmark.

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy