Normkreativa Scen och Filmrummet

by Fredrik Engdahl

Fackförbundet Scen & Film har en Normkreativ arbetsgrupp (NKA) som arbetar med att driva frågor och genomföra aktiviteter för att främja mångfald och jämställdhet inom scen och film.

Syftet är att motverka diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder och ålder.


Som en del av vårt arbete startar vi nu en podd! Den kommer fungera som ett auditorium, inte minst i coronatider, för att kommunicera våra frågor och bjuda på spännande samtal och gäster.


Trevlig lyssning!


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

  • Arts
  • Society & Culture
  • TV & Film