Nordea Sparpepp

By Nordea Sparpepp
Erica Papagiannopoulou, Sarah Ryrhagen och Daniel Fagerström bjuder in intressanta gäster som pratar om privatekonomi, sparande och investeringar.
Business

Episodes