Tarmsjukdomar i neonatalvården

– om Nekrotiserande tarminflammation (NEC), tarmvred (volvulus), spontan tarmperforation (SIP) och stillastående tarm.Barnläkaren Kajsa Kaijser reder ut begreppen och förklarar vad tillstånden innebär.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.